«Վարչական շրջանի շրջակա միջավայրի անթրոպոգեն աղտոտիչների հայտնաբերում, վերահսկում և վերամշակում» երրորդ միջազգային գիտաժողով. 25.10.2015

2015 թ.-ի հոկտեմբերի  25-26 –ին տեղի ունեցավ «Վարչական շրջանի շրջակա միջավայրի անթրոպոգեն աղտոտիչների հայտնաբերում, վերահսկում և վերամշակում» խորագրով երրորդ միջազգային գիտաժողովը: Գիտաժողովի կազմակերպիչներն էին` «ՀԱՊԿ» Ինստիտուտի Հայաստանի Ազգային Ներկայացուցչությունը, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը, Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիան, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը, «Գեղամա երիտասարդական տարածքային ասոցիացիա»  ՀԿ-ն, ինչպես նաև Սևանա լճի վերականգնման, պահպանման և զարգացման հիմնադրամը: Գիտաժողովին ներկա էին նաև «Եվրասիա» ԲՀԿ-ի էկոլոգիական դեպարտամենտի ներկայացուցիչները:

IMG_8085 IMG_8074 IMG_8063

free vector