Կապ

Հայաստանի Հանրապետություն,
ք. Երևան, Լենինգրադյան 6, բն. 1

Հեռ.` (374 10) 38 00 01
Հեռ. / Ֆաքս` (374 10) 39 03 22

E-mail: eurasia7am@yahoo.com