Ապագա ծրագրերը
 • “Մի գնիր, որդեգրի՛ր” հեռուստանախագծի համաֆինանսավորում և ակտիվ մասնակցություն,

 • Անապաստան կենդանիների պաշտպանություն,

 • Շարժական կլինիկայի շահագործում,

 • Երևան-Սևան ավտոմայրուղու բարեկարգում, կանաչապատում,

 • Ծառատունկ “Եվրասիա” Դենդրոլոգիական Այգում,

 • Սևանա լճի ջրերի աղտոտման կանխարգելման նպատակով գյուղատնտեսության կառավարման կոմպլեքս համակարգի մշակում,

 • Ծառատունկ Երևան քաղաքում,

 • Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման խթանում,

 • Հարկային և մաքսային օրենքների լուսաբանում տնտեսվարող սուբյեկտների համար,

 • Գյուղմթեքների արտահանման խթանում,

 • Աջակցություն մանկատներին և ծերանոցներին,

 • Բնական աղետների`գյուղատնտեսությանը պատճառած վնասների կանխարգելման ուղղղությամբ մշակվող ռազմավարություն,

 • Հեռավոր բնակավայրերում բուժկետերի հիմնում և կահավորում բուժսարքավորումներով

 • Ազգային մոռացված տոների վերածնունդ,

 • Հայ մեծանուն գուսանների աշխատանքների լուսաբանում: