ԵՎՐԱՍԻԱ
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԿ

Ղրիմում գործարկվելու է շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի նորարար համակարգ
25.11.2019

Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի նորարար համակարգը տեղեկատվություն կտա շրջակա միջավայրի մասին առանց մարդկային գործոնի ազդեցության։ Համակարգը Ղրիմում կսկսի գործել 2020 թվականից:
Համակարգը վերահսկելու է շրջակա միջավայրի բոլոր ոլորտները ՝ մթնոլորտային օդը, աղի ջուրը թերակղզու ափերից դուրս գտնվող ջրերում, ինչպես նաև ՝ ջուրը Ղրիմի ջրամբարներում: Նախատեսվում է նաև կազմակերպել հողի ծածկույթի և կեղտաջրերի դիտանցում:
Բացի այդ, որպես նորարարական համակարգի գործարկման մաս, կստեղծվի մուտքային տեղեկատվության մշակման միասնական իրավիճակային կենտրոն: Բջջային սարքերի հատուկ ծրագրերը կսկսեն աշխատել `շրջանի բնակիչներին շրջակա միջավայրի էկոլոգիական վիճակի մասին տեղեկացնելու համար: