ԵՎՐԱՍԻԱ
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԿ

Այցելություն Կոտայքի մարզի ք․Աբովյանի «Սաթենիկ» բարեգործական հասարակական կազմակերպություն և «ՆԱՐԵԿ» ծերանոց. 22.08.2017
22.08.2017