ԵՎՐԱՍԻԱ
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԿ

Բիզնես ադվոկատուրա թեմայով սեմինար Աջակցություն տեղական գյուղմթերք վերամշակող ձեռնարկություններ ինտեգրմանը միջազգային շուկա ծրագրի շրջանակներում: 2004
11.05.2019