ԵՎՐԱՍԻԱ
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԿ

«Գուսան Աշխույժի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի թվով 22 սաների էքսկուրսիան Երևան. 14.07.2016
14.07.2016