ԵՎՐԱՍԻԱ
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԿ

Օգոստոսի 25-ին, 2020թ. Գյումրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնում տեղի ունեցավ «Հաշմանդամությունը որպես մարտահրավեր Շիրակի մարզում» ծրագրի շահառուների ընտրությունը
26.08.2020

Օգոստոսի 25-ին, 2020թ. Գյումրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնում տեղի ունեցավ «Հաշմանդամությունը որպես մարտահրավեր Շիրակի մարզում» ծրագրի շահառուների ընտրությունը:

Հանդիպման ընթացքում ծրագրի մասնակիցներին ներկայացվեց ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, և թեկնածուների ընտրության համար մասնակիցներից յուրաքանչյուրի հետ անցկացվեց անհատական հարցազրույց: Ծրագրի մասնակիցների հավաքագրման հարցում օժանդակություն են տրամադրել Գյումրու Զբաղվածության Կենտրոնը;