ԵՎՐԱՍԻԱ
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԿ

Քայլարշավ դեպի Չինչին գյուղ. 12.07.2017
04.07.2017