ԵՎՐԱՍԻԱ
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԿ

Հուլիսի 12-ին, 2019թ. Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում տեղի ունեցավ «Հաշմանդամությունը որպես մարտահրավեր» ծրագրի շահառուների ընտրությունը
15.07.2019

Հանդիպման ընթացքում ծրագրի մասնակիցներին ներկայացվեց ծրագրի նպատակը, ակընկալվող արդյունքները, և թեկնածուների ընտրության համար մասնակիցներից յուրաքանչյուրի հետ անցկացվեց անհատական հարցազրույց: Ծրագրի մասնակիցների հավաքագրման հարցում օժանդակություն են տրամադրել Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնը և Վանաձորի համայնքապետարանը:

Հիշեցնենք, որ «Եվրասիա» բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը հուլիս ամսից Վանաձոր քաղաքում կիրականացնի 15 հաշմանդամություն ունեցող , աշխատանք փնտրող կանանց մասնագիտական կար ու ձևի ուսուցման դասընթացներ: Ծրագիրին ֆինանսական աջակցություն է տրամադրել ՀՀ-ում Լեհաստանի դեսպանատունը: