ԵՎՐԱՍԻԱ
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԿ

Նորություններ
«Եվրասիա»  բարեգործական  հասարակական  կազմակերպությունը   հիմնադրման  օրվանից   նպատակ   ունենալով   բարելավել ՀՀ   շրջակա  միջավայրի  վիճակը՝ իրականացրել է   բնապահպանական մի շարք   ծրագրեր,  առաջնորդվել  է   միջազգային  հարթակում   տիրող  սկզբունքներով  և  ձեռք բերել  մի շարք գործընկերներ՝ պահպանելով   «21-րդ  դարի  օրակարգի»    սկզբունքը  (շրջակա միջավայրի պաշտպանություն,  սոցիալական արդարություն,  տնտեսական աճ ):
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 2018 թվականի հոկտեմբերի 24-ի նիստում քննարկել է արևային և հողմային էլեկտրակայանների կառուցման նպատակով նոր լիցենզիաների տրամադրման, նոր սահմանաչափերի ամրագրման և սակագնային քաղաքականության իրականացման հիմնական կարգավորումների սահմանման մասին հարցերը: